20 bài tập nâng cao con lắc lò xo

0
147

[Trích dẫn tài liệu]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2 và π2 = 10. Thời gian ngắn nhất kể từ khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là

Con lắc lò xo có k = 160N/m, M = 400g đang đứng  yên  trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn. Một vật khối lượng m = 100g bay theo phương ngang với vận tốc v0 = 1m/s đến va chạm hoàn toàn đàn hồi với M. Chu kỳ và biên độ của vật M sau va chạm là:

Hai lò xo có độ cứng lần lượt là k1 = 100N/m và k2 = 150N/m. Treo vật khối lượng m = 250g vào hai lò xo ghép song song. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng xuống dưới một đoạn 4/π cm rồi thả nhẹ. Khi vật qua vị trí cân bằng thì lò xo 2 bị đứt. Vật dao động dưới tác dụng của lò xo 1. Tính chiều dài cực đại của lò xo 1 trong quá trình dao động, biết l01 = 30cm.

Con lắc lò xo có k = 200N/m, m1 = 200g. Kéo m1 đến vị trí lò xo nén một đoạn π (cm) rồi buông nhẹ. Cùng lúc đó, một vật khối lượng m2 = 100g bay theo phương ngang với vận tốc v2 ngược chiều với chiều chuyển động ban đầu của m1 và cách vị trí cân bằng của m1 một khoảng bằng a. Biết va chạm là hoàn toàn đàn hồi. ðể vật m1 đứng yên sau va chạm thì vận tốc v2 và khoảng cách a nhận giá trị nhỏ nhất là:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here