153 CÂU HỎI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CÓ ĐÁP ÁN

0
105

[Trích dẫn tài liệu]

Một chất điểm dao động điều hòa với tần số bằng 4Hz và biên độ dao động 10cm. Độ lớn gia tốc cực đại của chất điểm bằng

Một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ dao động là A và chu kì T. Tại điểm có li độ x = A/2 tốc độ của vật là

Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất mà sau đó trạng thái dao động của vật được lặp lại như cũ được gọi là

Chọn kết luận đúng khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo  A. Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian.  B. Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian.  C. Quỹ đạo là một đoạn thẳng.  D. Quỹ đạo là một đường hình sin.

Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng là  A. một đoạn thẳng. B. một đường thẳng. C. đường hình sin. D. đường parabol.

Chọn câu phát biểu Sai. Hợp lực tác dụng vào chất điểm dao động điều hòa  A. có biểu thức F = –kx.   B. có độ lớn không đổi.  C. luôn hướng về vị trí cân bằng.  D. biến thiên điều hòa.

Năng lượng dao động của một vật dao động điều hòa  A. biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì T.  B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2.  C. bằng động năng của vật khi qua vị trí cân bằng.  D. bằng thế năng của vật khi qua vị trí cân bằng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here