Đề thi thử Vật lí THPT Quốc gia năm 2020 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An

0
101

[Trích dẫn tài liệu] Trong máy tăng áp, tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp  A. nhỏ hơn 1. B. bằng 1. C. lớn hơn 2. D. lớn hơn 1.

Một trong những đặc trưng vật lí của âm là  A. độ to. B. độ cao. C. âm sắc. D. tần số.

Trong dao động tắt dần thì theo thời gian  A. biên độ của vật giảm dần. B. động năng của vật giảm dần.  C. thế năng của vật giảm dần. D. tốc độ của vật giảm dần.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here