Đề thi thử THPTQG 2020 môn Vật lý lần 1 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

0
47

[Trích dẫn tài liệu] Tốc độ ánh sáng trong không khí là vR1R, trong nước là vR2R. Một tia sáng chiếu từ nước ra ngoài không khí với góc tới là i, có góc khúc xạ là r. Kết luận nào dưới đây là đúng?  A. vR1R > vR2R; i > r.  B. vR1R > vR2R; i < r. C. vR1R < vR2R; i > r.  D. vR1R < vR2R; i < r.

Phát biểu nào sau đây đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm  A. nằm theo hướng của lực từ. B. ngược hướng với lực từ.  C. nằm theo hướng của đường sức từ. D. ngược hướng với đường sức từ.  Khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm, phát biểu nào sau đây là sai?  A. Khi chất điểm đến vị trí cân bằng nó có tốc độ cực đại, gia tốc bằng 0.  B. Khi chất điểm đến vị trí biên, nó có tốc độ bằng 0 và độ lớn gia tốc cực đại.  C. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng, gia tốc và vận tốc đổi chiều.  D. Khi chất điểm qua vị trí biên, nó đổi chiều chuyển động nhưng gia tốc không đổi chiều.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here