Đề khảo sát Vật lý 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc

0
78

[Trích dẫn tài liệu] Trong thí nghiệm về dao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 16 Hz và cùng pha. Tại điểm M cách các nguồn lần lượt là dR1R = 30 cm, dR2R = 25,5 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực AB có hai dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là.

Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 2 cm thì động năng của vật là 0,48 J. Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 6 cm thì động năng của vật là 0,32 J. Biên độ dao động của vật bằng.

Một vật dao động điều hòa chuyển động từ biên về vị trí cân bằng. Nhận định nào là đúng? A. Tốc độ của vật giảm dần. B. Gia tốc có độ lớn tăng dần. C. Vận tốc và lực kéo về cùng dấu. D. Vật chuyển động nhanh dần đều.

Dòng điện Phu-cô là A. dòng điện cảm ứng sinh ra trong khối vật dẫn khi khối vật dẫn chuyển động cắt các đường sức từ. B. dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện. C. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên. D. dòng điện chạy trong khối vật dẫn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here