Đề khảo sát Vật lí 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

0
100

[Trích dẫn tài liệu] Một người có điểm cực cận cách mắt 40 cm. Để đọc được trang sách cách mắt gần nhất là 25 cm thì người đó phải đeo sát mắt một kính có độ tụ.

Một ống dây hình trụ, dài 50 cm, có 1000 vòng dây mang một dòng điện là 5 A. Độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây là.

Một kính thiên văn có vật kính với tiêu cự f1, thị kính với tiêu cự f2. Độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực là.

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không. Một ống dây có dòng điện 4 A chạy qua thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống là 0,04 T. Để độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống tăng thêm 0,06 T thì dòng điện trong ống phải là

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here