Đề khảo sát lần 1 Vật lý 12 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

0
69

[Trích dẫn tài liệu] Cho vật dao động điều hòa. Quãng đường mà vật đi được trong một nửa chu kỳ dao động là. Trong dao động điều hoà, vận tốc biến đổi  A. vuông pha với gia tốc  B. Sớm pha 900 so với gia tốc          C. ngược pha với gia tốc        D. cùng pha với gia tốc. Một chất điểm có khối lượng m đang dao động điều hòa. Khi chất điểm có vận tốc v thì động năng của nó là. Một vật dao động điều hoà trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Vectơ gia tốc của vật. Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính là ảnh ảo và cách vật 40 cm. Khoảng cách từ AB đến thấu kính có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here