Đề kiểm tra lần 1 Ngữ Văn 12 năm 2019 – 2020 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

0
195

[Trích dẫn tài liệu] I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu từ Câu 1 đến Câu 4: Bức tranh của tôi Tường nhà tôi thường treo nhiều tranh Đẹp nhất vẫn là bức tranh màu xanh  Cửa sổ Khói trắng dăng dăng ngang tầm thành phố

Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản?

Câu 2. Theo tác giả, bức tranh nào là đẹp nhất? Bức tranh ấy được vẽ lên bởi những màu sắc, hình ảnh nào?

Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được nhà thơ sử dụng trong các dòng thơ sau:    Mỗi tia sáng làm đổi thay màu sắc   Mỗi hạt mưa, làn sương, cánh chim                                                Đã khảm vào tôi từ thuở biết nhìn            Và phác trong tôi bao đường nét bình yên

Câu 4. “Bức tranh màu xanh” được nói đến trong đoạn trích gợi cho anh/chị suy nghĩ gì?

  1. PHẨN LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm).               Anh/ Chị hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về quan niệm sống được Nguyễn Duy gửi gắm trong hai dòng thơ cuối: “Anh không thể chỉ đắm say đứng ngắm/ Anh phải là một nét vẽ dẫu đơn sơ”.

Câu 2 (5,0 điểm)                Nhận xét về “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh, có ý kiến cho rằng: “Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện lịch sử vô giá”. Ý kiến khác lại khẳng định: “Tuyên ngôn độc lập là một áng văn chính luận mẫu mực”.                Từ việc cảm nhận giá trị của bản Tuyên ngôn độc lập, anh/chị hãy chứng minh những nhận định trên?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here