Đề khảo sát Ngữ Văn 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

0
143

[Trích dẫn tài liệu] Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu sau:

Mười hai câu Nguyễn Du viết Kiều hơn hai trăm năm Gió vẫn lạnh trên vai người phận bạc Chèo Quan Âm trẻ già đều thuộc Nỗi oan khuất ở đời nào đã chịu vơi đâu Lép Tôn-xtôi viết “Chiến tranh và hòa bình”.

Câu 1: Chỉ ra tên các sáng tác văn học được nhắc đến trong 5 dòng thơ đầu.

Câu 2: Theo anh/chị, vì sao tác giả lại đặt nhan đề bài thơ là  Mười hai câu ?

Câu 3: Chỉ ra  và nêu tác dụng của một biện pháp nghệ thuật thuật được sử dụng trong văn bản.

Câu 4: Thông điệp anh/chị nhận được từ bài thơ là gì?

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)

Câu 1(2.0 điểm)         Từ hai câu thơ in đậm trong phần Đọc hiểu, anh/chị  hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ), trình bày suy nghĩ về khả năng thích nghi trước nghịch cảnh của mỗi người.

Câu 2(5.0 điểm)          Nhận xét về bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ, có ý kiến cho rằng:   “Đây thôn Vĩ Dạ  là bức tranh đẹp về một miền quê đất nước; là tiếng lòng của một thi sĩ tha thiết yêu đời, yêu người”.      Bằng cảm nhận về  bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử, anh/chị hãy  làm sáng tỏ ý kiến trên.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here