Home Văn Học Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn được sưu tầm từ các trường THPT, sở GD&ĐT các tỉnh. Bộ đề thi thử văn được cập nhật thường xuyên, đầy đủ, có đáp án, giải chi tiết.

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Văn

Đề thi thử THPTQG 2020 môn Ngữ Văn lần 1 trường Yên Lạc 2...

0
ĐỌC- HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Khi bị những người mình tin tưởng, thân thiết trở...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Văn

Đề thi thử Ngữ Văn THPT Quốc gia năm 2020 lần 1 liên trường...

1
I ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) Đọc đoạn trích rồi thực hiện các yêu cầu: Từ chối là một kỹ năng sống quan trọng và...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Văn

Đề ôn thi THPTQG 2020 lần 1 Ngữ Văn 12 trường Nguyễn Viết Xuân...

0
PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: … Những người hí hửng hôi của bên...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Văn

Đề KSCL THPT Quốc gia 2020 lần 1 môn Ngữ Văn trường Đồng Đậu...

0
PHẦN ĐỌC- HIỂU (3,0 điểm) Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi: Bạn không nên để thất bại ngăn mình...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Văn

Đề kiểm tra lần 1 Ngữ Văn 12 năm 2019 – 2020 trường Hàn...

0
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu từ Câu 1 đến Câu 4: Bức...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Văn

Đề khảo sát Ngữ Văn 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận...

0
Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu sau: Mười hai câu Nguyễn Du viết Kiều hơn hai trăm năm Gió vẫn lạnh...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Văn

Đề khảo sát Ngữ Văn 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Ngô...

0
I.ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)               Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: (1)Sự phát triển của mạng xã hội cũng đồng...