Các dạng toán Ứng dụng tích phân trong kỳ thi THPT Quốc Gia – có lời giải

0
127

[Trích dẫn tài liệu]

Dạng 1. Ứng dụng tích phân để tìm diện tích.

Dạng 1.1 Bài toán tính trực tiếp không có điều kiện.

Dạng 1.2 Bài toán có điều kiện.

Dạng 2. Ứng dụng tích phân để tìm thể tích.

Dạng 2.1 Bài toán tính trực tiếp không có điều kiện.

Dạng 2.2 Bài toán có điều kiện.

Dạng 3. Ứng dụng tích phân để giải bài toán chuyển động.

Dạng 3.1 Bài toán cho biết hàm số của vận tốc, quảng đường.

Dạng 3.2 Bài toán cho biết đồ thị của vận tốc, quảng đường .

Dạng 4. Ứng dụng tích phân để giải một số bài toán thực tế .

Dạng 4.1 Bài toán liên quan đến diện tích.

Dạng 4.2 Bài toán liên quan đến thể.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here