Các dạng toán Tính đơn điệu của Hàm số thường gặp trong kỳ thi THPT Quốc Gia – có lời giải

0
93

[Trích dẫn tài liệu]

Dạng 1 Tìm khoảng đơn điệu của hàm số thông qua bảng biến thiên, đồ thị.

Dạng 2 Tìm khoảng đơn điệu của hàm số cho trước .

Dạng 3 Tìm m để hàm số đơn điệu trên các khoảng xác định của nó.

Dạng 4 Tìm m để hàm số nhất biến đơn điệu trên khoảng cho trước.

Dạng 5 Tìm m để hàm số bậc 3 đơn điệu trên khoảng cho trước.

Dạng 6 Tìm m để hàm số khác đơn điệu trên khoảng cho trước.

Dạng 7 Tìm khoảng đơn điệu của hàm số f(u) khi biết đồ thị hàm số f’(x).

Dạng 8 Tìm khoảng đơn điệu của hàm số f(u)+g(x) khi biết đồ thị, bảng biến thiên của hàm số f’(x)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here