Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán lần Trường THPT Chuyên Biên Hòa – Hà Nam

0
60

[Trích dẫn tài liệu]

Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà tổng tất cả các chữ số của số đó bằng 7.

Cho mặt cầu (S ) tâm O và các điểm A , B , C nằm trên mặt cầu (S ) sao cho AB = 3 , AC = 4 , BC = 5 và khoảng cách từ O đến mặt phẳng ( ABC) bằng 1. Thể tích của khối cầu (S ) bằng.

Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm M (5; 6;2 − ) lên mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là.

Hình trụ có bán kính đáy bằng a và thiết diện qua trục là hình vuông, diện tích xung quanh hình trụ đó bằng.

Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính đáy R = 2 và đường sinh l = 6 bằng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here