Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán lần 2 Trường THPT Kim Liên – Hà Nội

0
70

[Trích dẫn tài liệu]

Cho số phức  = −5 + 7i Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức z là điểm nào trong các điểm sau.

Để dự báo dân số của một quốc gia, người ta sử dụng công thức  S = Aenr ; trong đó  là dân số của năm lấy làm mốc tính,  là dân số sau  năm,  là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Năm 2018, dân số Việt Nam là 94.665.973 người (Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 2018, Nhà xuất bản Thống kê, Tr. 87). Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi là 1,05%, dự báo đến năm nào dân số Việt Nam vượt mốc 100.000.000 người?

Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi I là trung điểm của đoạn AB . Khẳng định nào sau đây là sai?

Cho ba hình cầu có bán kính lần lượt là 1 2 3 R R R , , đôi một tiếp xúc nhau và cùng tiếp xúc với mặt phẳng ( P) . Các tiếp điểm của ba hình cầu với mặt phẳng ( ) P lập thành một tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 2;3; 4 . Tính tổng R1+ R2 + R3.

Một số điện thoại có bảy chữ số, trong đó chữ số đầu tiên là 8. Số điện thoại này được gọi là may mắn nếu bốn chữ số đầu là chữ số chẵn phân biệt và ba chữ số còn lại là lẻ, đồng thời hai chữ số 0 và 9 không đứng liền nhau. Tính xác suất để một người khi lắp điện thoại ngẫu nhiên được số điện thoại may mắn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here