Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2020 lần 1 trường Thanh Miện – Hải Dương

0
51

[Trích dẫn tài liệu] Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính đáy R = 2 và đƣờng sinh l = 3 bằng.

Ông A gửi số tiền 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7% trên năm, biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ đƣợc nhập vào vốn ban đầu. Sau thời gian 10 năm nếu không rút lãi lần nào thì số tiền mà ông A nhận đƣợc tính cả gốc lẫn lãi là.

Cho một khối chóp có chiều cao bằng h và diện tích đáy bằng B. Nếu gi  nguyên chiều cao h, c n diện tích đáy tăng lên 3 lần thì ta đƣợc một khối chóp mới có thể tích là.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here