Đề thi thử môn Toán lần 1 Trường THPT Thanh CHương 1 – Nghệ An

0
76

[Trích dẫn tài liệu]

Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số mà các chữ số đều khác 0. Lấy ngẫu nhiên một số

từ S. Xác suất để lấy được số chỉ có mặt 3 chữ số gần với số nào nhất trong các số sau ?

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có thể tích bằng 1. Gọi  M là trung điểm của SA, N là điểm đối xứng của A qua D. Mặt phẳng (BMN) chia khối chop S.ABCD thành hai khối đa diện, gọi (H )là khối đa diện chứa đỉnh S. Thể tích khối đa diện (H) bằng.

Dân số thế giới được ước tính theo công thức S = Aeni , trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc, S là dân số sau n năm, i là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Dân số Việt Nam năm 2019 là 95,5 triệu người, tỉ lệ tang dân số hàng năm từ 2009 đến nay là 1,14%. Hỏi dân số Việt Nam năm 2009 gần với số nào nhất trong các số sau ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here