Đề KSCL môn Toán lần 2 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An

0
94

[Trích dẫn tài liệu]

Tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng 3 và chiều cao bằng 4.

Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn

hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp( tham khảo hình vẽ bên). Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất(giả thiết bề dày tấm tôn không đáng kể).

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A B (1; 2;3), ( 2; 4;9).   Điểm M thuộc đoạn thẳng AB sao cho MA MB = 2 . Độ dài đoạn thẳng OM là.

Cho hình thang ABCD vuông tại A và D, AD = CD = a , AB = 2a . Quay hình thang ABCD quanh cạnh AB, thể tích khối tròn xoay thu được là.

Cho hình lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh có độ dài bằng 2(tham khảo hình vẽ bên). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC’ và A’B. Cho hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông cạnh bằng 4. Mặt phẳng (P) chứa đường kính của một mặt đáy và tạo với mặt đáy đó góc 600. Tính diện tích thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt phẳng (P).

Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất 3 lần. Tính xác suất để tích số chấm 3 lần gieo là chẵn.

Cho hình chóp S.ABC có thể tích bằng 1. Mặt phẳng (Q) thay đổi song song với mặt phẳng (ABC) lần lượt cắt các cạnh SA, SB, SC tại M, N, P. Qua M, N, P kẻ các đường thẳng song song với nhau lần lượt cắt mặt phẳng (ABC) tại M’, N’, P’. Tính giá trị lớn nhất của thể tích khối lăng trụ MNP.M’N’P’.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here