Đề khảo sát Toán 12 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Tam Dương – Vĩnh Phúc

0
95

[Trích dẫn tài liệu] Câu 1: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi hàm số đã cho là hàm số nào trong các hàm số liệt kê dưới đây.

  1. 32 31 yxx =− + + B. 32 31 yxx =− − + C. 32 31y x x = − + D. 32 31y x x = + −

Câu 2: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 32 1 y x x x = − − + trên đoạn 31; 2  −  . Giá trị của biểu thức M + m bằng A. 5 8 B. 391 216 C. 32 27 D. 7 6

Câu 3: Cho hàm số 2 (x) 2 1 fx = − . Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. Hàm số ( ) 2y f x = − nghịch biến trên khoảng ( ) 2;+∞ B. Hàm số ( ) 2y f x = − nghịch biến trên khoảng ( ) ;2−∞ C. Hàm số ( ) 2y f x = − đồng biến trên khoảng ( ) ;2−∞ D. Hàm số ( ) 2y f x = − nghịch biến trên khoảng ( ) 2; 4 Câu 4: Phương trình 2log (5 2 ) 2 x x − = − có hai nghiệm ( ) 1 2 1 2 , x x x x < . Số các giá trị nguyên trong khoảng ( ) 12 ; xx là A. 2 B. 3. C. 0 D. 1 Câu 5: Cho hàm số 42 8 2019y x x = − + . Mệnh đề nào sau đây sai: A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ) ;2−∞ B. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ) 0;2 C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ) ;2−∞ − D. Hàm số đồng biến trên khoảng ( ) 2;+∞.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here