Đề thi thử Sinh học THPT Quốc gia năm 2020 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An

0
100

[Trích dẫn tài liệu] Lai các cây thuộc hai dòng thuần chủng đều có hoa trắng với nhau thu được FR1R toàn cây hoa đỏ. Cho cây FR1R tự thụ phấn thu được FR2R với tỉ lệ kiểu hình 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng. Tính trạng màu sắc hoa do A. hai cặp gen nằm trên một cặp NST tương đồng quy định. B. một cặp gen quy định. C. gen nằm trong tế bào chất quy định. D. hai cặp gen nằm trên hai cặp NST tương đồng.

Một quần thể thực vật tự thụ phấn không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác thì thành phần kiểu gen qua các thế hệ sẽ thay đổi theo hướng A. tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp trội và giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp lặn. B. tăng dần tần số kiểu gen dị hợp và giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp. C. tăng dẫn tần số kiểu gen đồng hợp và giảm dần tần số kiểu gen dị hợp. D. giảm dẫn tần số kiểu gen đồng hợp trội và tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp lặn.

Nhóm vi khuẩn nào sau đây có enzim nitrôgenaza? A. Vi khuẩn phản nitrat hóa. B. Vi khuẩn cố định nitơ. C. Vi khuẩn amôn hóa. D. Vi khuẩn nitrat hóa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here