Đề ôn thi THPTQG 2020 lần 1 Sinh học 12 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

0
87

[Trích dẫn tài liệu] Trong điều kiện phòng thí nghiệm, người ta sử dụng 3 loại nuclêôtit cấu tạo nên ARN để tổng hợp một phân tử mARN nhân tạo. Phân tử mARN này chỉ có thể thực hiện được quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit khi 3 loại nuclêôtit được sử dụng là A. ba loại U, G, X. B. ba loại U, A, X. C. ba loại A, G, X. D. ba loại G, A, U.

Ở thực vật, hooc môn có vai trò thúc quả chóng chín là A. êtilen. B. axit abxixic. C. xitôkinin. D. auxin.

Những tập tính nào là những tập tính bẩm sinh? A. Người thấy đèn đỏ thì dừng lại, chuột nghe mèo kêu thì chạy. B. Người thấy đèn đỏ thì dừng lại, ếch đực kêu vào mùa sinh sản. C. Ve kêu vào mùa hè, chuột nghe mèo kêu thì chạy. D. Ve kêu vào mùa hè, ếch đực kêu vào mùa sinh sản. Câu 84: Một học sinh đã chỉ ra các hậu quả khi bón liều lượng phân bón hóa học cao quá mức cần thiết cho cây như sau: 1. Gây độc hại đối với cây. 2. Gây ô nhiễm môi trường. 3. Làm đất đai phì nhiêu nhưng cây không hấp thụ được hết. 4. Dư lượng phân bón sẽ làm xấu lí tính của đất, giết chết các vi sinh vật có lợi. Tổ hợp ý đúng là A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 2, 3. C. 1, 2. D. 1, 2, 4.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here