Đề khảo sát Sinh học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

0
72

[Trích dẫn tài liệu] Khi để cá lên cạn thì cá sẽ nhanh bị chết, vì A. làm cho bề mặt trao đổi khí giãn ra nên không trao đổi khí được. B. các phiến mang cá bị xẹp xuống làm giảm bề mặt trao đổi khí, mang cá bị khô nên không hô hấp được. C. làm cho da của cá bị khô nên không trao đổi khí được. D. nhiệt độ trên cạn cao hơn nên không lấy được oxi.

Giải thích câu thành ngữ: “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe sấm dậy phất cờ mà lên” A. Vụ chiêm nhiệt độ cao, hoạt động vi sinh vật diễn ra mạnh phân hủy chất hữu cơ làm tăng dinh dưỡng trong đất. B. Vào vụ mưa, lúa ở giai đoạn 3-4 tuần tuổi nên khả năng sinh trưởng mạnh, tốc độ phát triển là cao nhất. C. Vụ chiêm là vụ khô hạn, sau cơn mưa đầu mùa lượng nước dồi dào cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. D. Trong cơn mưa đầu mùa, N2 dưới điều kiện tia lửa điện và nước sẽ tạo thành NO3- làm tăng lượng đạm cung cấp cho cây.

Nhịp tim của chuột là 720 lần/phút. Giả sử thời gian các pha của chu kì tim lần lượt chiếm tỉ lệ là: 1 : 3 : 4. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng  (1). Chu kì hoạt động của tim bắt đâu từ pha co tâm thất, sau đó là pha co tâm nhĩ và cuối cùng là pha dãn chung.  (2). Thời gian một chu kì tim là 0,0833s.  (3). Tổng thời gian tâm nhĩ và tâm thất co bằng với thời gian pha dãn chung. (4)Trong chu kì, thời gian tâm nhĩ và tâm thất nghỉ ngơi lần lượt là: 0,0729s và 0,0521s. A. 4 B. 3 C. 1 D. 2.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here