Home Sinh Học

Sinh Học

Tổng hợp đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh Học mới nhất. Lý thuyết, bài tập sinh học giúp luyện thi đại học

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Sinh học

Đề thi thử THPTQG 2020 môn Sinh học lần 1 trường Yên Lạc 2...

0
Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 10% số nuclêôtit loại A. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Sinh học

Đề thi thử Sinh học THPT Quốc gia năm 2020 lần 1 liên trường...

0
Lai các cây thuộc hai dòng thuần chủng đều có hoa trắng với nhau thu được FR1R toàn cây hoa đỏ. Cho cây...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Sinh học

Đề ôn thi THPTQG 2020 lần 1 Sinh học 12 trường Nguyễn Viết Xuân...

0
Trong điều kiện phòng thí nghiệm, người ta sử dụng 3 loại nuclêôtit cấu tạo nên ARN để tổng hợp một phân tử...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Sinh học

Đề KSCL THPT Quốc gia 2020 lần 1 môn Sinh học trường Đồng Đậu...

0
Khi nói về hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?  I. Nếu...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Sinh học

Đề kiểm tra lần 1 Sinh học 12 năm 2019 – 2020 trường Hàn...

0
Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Sinh học

Đề khảo sát Sinh học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận...

0
Khi để cá lên cạn thì cá sẽ nhanh bị chết, vì A. làm cho bề mặt trao đổi khí giãn ra nên...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Sinh học

Đề khảo sát Sinh học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Ngô...

0
Theo F. Jacôp và J. Mônô, trong cấu trúc của opêron Lac không có thành phần nào sau đây? A. Vùng khởi động...