Đề thi thử THPTQG 2020 môn Lịch sử lần 1 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

0
45

[Trích dẫn tài liệu]

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách ngoại giao của Việt Nam trong việc vận dụng nguyên tắc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trong việc giải quyết vấn đề biển Đông?  A. Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, liên kết với các nước lớn như Mĩ, Nhật Bản cùng giải quyết.  B. Không làm tình hình căng thẳng và không mở rộng phạm vi tranh chấp.  C. Tuyên bố lập trường nhất quán của Việt Nam về vấn đề biển Đông là mọi tranh chấp giải quyết bằng biện pháp hòa bình.  D. Đưa ra đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lí để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Câu 2: Đặc điểm riêng của chủ nghĩa đế quốc Nhật là:  A. đế quốc cho vay lãi. B. đế quốc phong kiến quân phiệt.  C. đế quốc thực dân. D. đế quốc quân phiệt hiếu chiến.

Câu 3: Điểm khác nhau căn bản giữa cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật ngày nay so với cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII – XIX là:  A. mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa trên các nghiên cứu khoa học.  B. mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa trên các ngành khoa học cơ bản.  C. mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa trên kinh nghiệm thực tiễn.  D. mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ các nghành công nghiệp chế tạo.

Câu 4: Chính sách đối ngoại xuyên suốt của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 là:  A. liên minh chặt chẽ với các nước Đông Nam Á.  B. liên minh chặt chẽ với  Mĩ.  C. chống phá Liên Xô và các nước XHCN trên thế giới.  D. triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới.

Câu 5: Ý không đúng về nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu là:  A. không bắt kịp bước phát triển của khoa học-kĩ thuật tiên tiến trên thế giới.  B. sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.  C. đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, quan liêu.  D. người dân không ủng, hộ, không hào hứng với chế độ XHCN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here