Đề ôn thi THPTQG 2020 lần 1 Lịch sử 12 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

0
36

[Trích dẫn tài liệu]

Câu 1: Kẻ thù chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai là A. chủ nghĩa thực dân mới. B. chế độ độc tài thân Mĩ. C. chủ nghĩa thực dân cũ. D. chủ nghĩa phát xít.

Câu 2: Cơ hội lớn nhất của nước ta trước xu thế toàn cầu hoá là A. xuất khẩu được nhiều mặt hàng  nông  sản ra thế giới. B. nhập khẩu hàng hoá với giá thấp. C. tiếp thu thành tựu to lớn của cách mạng khoa học- công nghệ. D. tranh thủ vốn đầu tư của nước ngoài.

Câu 3: Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức (1972) và Định ước Henxinki (1975) đều chủ trương A. giải thể các tổ chức quân sự của Mỹ và Liên Xô tại châu Âu. B. giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. C. tiến hành thúc đẩy hợp tác về kinh tế, chính trị và quốc phòng. D. thủ tiêu tên lửa tầm trung ở châu Âu, cắt giảm vũ khí chiến lược.

Câu 4: Ý nào dưới đây không phải là nội dung cơ bản trong chiến lược kinh tế hướng ngoại của năm nước sáng lập ASEAN trong những năm 60-70 của thế kỷ XX? A. Tiến hành “mở cửa” nền kinh tế. B. Lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất. C. Tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, phát triển ngoại thương. D. Thu hút vốn đầu tư và kỹ thuật của bên ngoài.

Câu 5: Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa thành lập 1949 đánh dấu Trung Quốc: A. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên CNXH. B. hoàn thành cuộc cách mạng XHCN. C. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên TBCN. D. chuẩn bị hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here