Đề KSCL THPT Quốc gia 2020 lần 1 môn Lịch sử trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

0
52

[Trích dẫn tài liệu]

Câu 1: Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế hướng nội nhằm mục tiêu A.nâng cao đời sống nhân dân và chất lượng nguồn lao động. B.xây dựng nền kinh tế có năng lực khẩu mạnh mẽ. C.xây dựng nền kinh tế giàu mạnh, dân chủ, văn minh. D.xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.

Câu 2: Dưới tác động của chương trình khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam hình thành các lực lượng mới nào? A.Nông nhân, tư sản, tiểu tư sản. B.Nông dân, công nhân, tiểu tư sản. C.Công nhân, tư sản, tiểu tư sản. D.Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản.

Câu 3: Sự kiện phát xít đầu hàng đồng minh (8/1945) đã tạo điều kiện cho nhân dân các nước Đông Nam Á A.Đứng lên đấu tranh và nhiều nước giành được độc lập dân tộc. B.Làm cách mạng thành công và thành lập các nước cộng hòa. C.Đứng lên đấu tranh và tất cả các nước Đông Nam Á đã giành được độc lập dân tộc. D.Tự tuyên bố là các quốc gia độc lập

Câu 4: Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn tới sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? A.Nhu cầu hợp tác giữa các nước trong khu vực để cùng phát triển. B.Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực. C.Sự xuất hiện của các tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới. D.Tác động của xu thế toàn cầu hóa.

Câu 5: Điểm nổi bật của kinh tế Mỹ trong thời gian 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ Hai? A.Bị kinh tế Nhật cạnh tranh quyết liệt. B.Kinh tế Mỹ bước đầu phát triển. C.Mỹ trở thành trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới. D.Kinh tế Mỹ suy thoái.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here