Home Lịch Sử

Lịch Sử

Tài liệu tóm tắt nội dung, hệ thống kiến thức môn lịch sử, đề thi thử THPT Quốc gia môn lịch sử của các tỉnh, trường THPT trên cả nước. Đây là tài liệu giúp các bạn học sinh tự học, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia.

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Lịch sử

Đề thi thử THPTQG 2020 môn Lịch sử lần 1 trường Yên Lạc 2...

0
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách ngoại giao của Việt Nam trong việc vận dụng nguyên tắc...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Lịch sử

Đề thi thử Lịch sử THPT Quốc gia năm 2020 lần 1 liên trường...

0
Câu 1: Hoạt động có tính chính trị của giai cấp tư sản giai đoạn 1919 - 1925 là A. chống độc quyền thương...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Lịch sử

Đề ôn thi THPTQG 2020 lần 1 Lịch sử 12 trường Nguyễn Viết Xuân...

0
Câu 1: Kẻ thù chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai là...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Lịch sử

Đề KSCL THPT Quốc gia 2020 lần 1 môn Lịch sử trường Đồng Đậu...

0
Câu 1: Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế hướng nội nhằm mục tiêu A.nâng cao đời sống nhân...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Lịch sử

Đề kiểm tra lần 1 Lịch sử 12 năm 2019 – 2020 trường Hàn...

0
Câu 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa A. phong trào công nhân, phong trào...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Lịch sử

Đề khảo sát Lịch sử 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Ngô...

0
Câu 1: Kẻ thù chính của nhân dân các nước Đông Nam Á ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) kết...