Lý thuyết – bài tập Este từ dễ đến khó

0
69

[Trích dẫn tài liệu]

A. Lý Thuyết ESTE

I. CTTQ MỘT SỐ ESTE:

II. ĐỒNG ĐẲNG-ĐỒNG PHÂN-DANH PHÁP

1. Đồng phân của este no đơn chức

2. Tên gọi

III. TÍNH CHẤT VẬT LÝ.

IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC.

1. Phản ứng thủy phân

a. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit (phản ứng thuận nghịch):

b. Phản ứng thủy phân trong môi trường bazơ (phản ứng xà phòng hóa):

V. ĐIỀU CHẾ

  1. Phản ứng este hóa giữa axit và rượu
  2. Phản ứng cộng axit vào ankin ( điều chế este có gốc rượu chưa no)

VI. CHẤT BÉO (lipit)

  1. Cấu tạo
  2. Đặc điểm
  3. Tính chất hóa học

a. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit

b. Phản ứng thủy phân trong môi trường bazơ (phản ứng xà phòng hóa)

c. Phản ứng hiđro hóa chất béo lỏng tạo thành chất béo rắn

CÁC CHÚ Ý KHI LÀM NHANH BÀI TẬP ESTE

Bài toán xác định các chỉ số của chất béo: chỉ số axit, chỉ số xà phòng hoá, chỉ số este, chỉ số iot…

Để làm các bài tập dạng này, cần nắm vững các khái niệm sau:

Chỉ số axit (aaxit): là số mg KOH cần để trung hoà axit béo tự do có trong 1 gam chất béo

Chỉ số xà phòng hoá (axp): là số mg KOH cần để xà phòng hoá glixerit và trung hoà axit béo tự do có trong 1 g chất béo

Chỉ số este (aeste): là số mg KOH cần để xà phòng hoá glixerit của 1 gam chất béo

Chỉ số iot (aiot): là số gam iot có thể cộng vào nối đôi C=C của 100 gam chất béo

Chỉ số peoxit (apeoxit): là số gam iot được giải phóng từ KI bởi peoxit có trong 100 gam chất béo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here