Home Hóa Học Tài liệu ôn thi môn Hóa Học

Tài liệu ôn thi môn Hóa Học

Tóm tắt lý thuyết, bài tập hóa 12, công thức hóa học,công thức giải nhanh hóa học, các dạng bài tập Hóa Học lớp 12 và trong đề thi THPT Quốc gia. Tổng hợp kiến thức Hóa Học giúp các bạn học sinh tự học, ôn tập kiến thức để ôn thi học kỳ, ôn thi THPT Quốc gia.

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Hóa học

Lý thuyết – bài tập Este từ dễ đến khó

0
A. Lý Thuyết ESTE I. CTTQ MỘT SỐ ESTE: II. ĐỒNG ĐẲNG-ĐỒNG PHÂN-DANH PHÁP 1. Đồng phân của este no đơn chức 2. Tên gọi III. TÍNH...
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Hóa học

Lý thuyết – Bài tập sự điện li có đáp án

0
Hiện tượng điện li: 1.Thí nghiệm: Qua thí nghiệm ta thấy  * NaCl (rắn, khan); NaOH (rắn, khan), các  dd ancol etylic (C2H5OH) , glixerol...