Đề thi thử THPTQG 2020 môn Hóa học lần 1 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

0
63

[Trích dẫn tài liệu] Dung dịch X chứa HR2RSOR4R 0,2M và HCl 0,1M, dung dịch Y chứa KHCOR3R 0,3M và BaClR2R 0,1M. Cho 0,5 lít dung dịch X phản ứng với 0,5 lít dung dịch Y và đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn thấy tổng khối lượng các chất trong dung dịch thu được giảm m gam (giả sử nước bay hơi không đáng kể). Giá trị của m là A. 18,25. B. 11,65. C. 22,65. D. 10,34.

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử CR5RHR6ROR4R. X tác dụng với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2, tạo ra muối của axit no Y và ancol Z. Dẫn Z qua CuO nung nóng thu được anđehit T có phản ứng tráng bạc, tạo ra Ag theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 4. Biết Y không có đồng phân bền nào khác. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Ancol Z hoà tan Cu(OH)R2R để tạo dung dịch màu xanh. B. Anđehit T là chất đầu tiên trong dãy đồng đẳng. C. Axit Y có tham gia phản ứng tráng bạc. D. Ancol Z không no (có 1 liên kết C=C).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here