Đề ôn thi THPTQG 2020 lần 1 Hóa học 12 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

0
79

[Trích dẫn tài liệu] Số đồng phân amin đơn chức bậc 1 có công thức phân tử CR7RHR9RN là A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

Chất nào sau đây có thể dùng điều chế trực tiếp axetilen? A. AlR4RCR3 B. CaCR2 C. CR2RHR5ROH D. CHR3RCOONa .

Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % của A. P B. HR3RPOR4 C. POR4RP3- D. PR2ROR5.

Chất nào sau đây không phải là ancol? A. CHR3ROH. B. CHR3RCR6RHR4ROH. C. CR2RHR4R (OH)R2R. D. CR6RHR5RCHR2ROH.

Chất nào sau đây thuộc amin bậc 2 A. Metyl amin. B. Etyl metyl amin. C. Tri metyl amin. D. Sec-butyl amin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here