Đề KSCL THPT Quốc gia 2020 lần 1 môn Hóa học trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

0
116

[Trích dẫn tài liệu] Điểm giống nhau về cấu tạo giữa tinh bột và xenlulozơ là A. được tạo nên từ nhiều phân tử glucozơ. B. được tạo nên từ nhiều gốc fructozơ. C. được tạo nên từ nhiều phân tử saccarozơ. D. được tạo nên từ nhiều gốc glucozơ.

Đốt cháy hoàn toàn 4,712 gam một ancol no, hai chức, mạch hở thu được m gam COR2R và 4,464 gam HR2RO. Giá trị của m là A. 5,456. B. 6,688. C. 10,032. D. 8,184.

Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng với A. dd AgNOR3R/NHR3R, đun nóng. B. thuỷ phân trong môi trường axit C. dd BrR2R D. Cu(OH)R2R , tP0P thường.

Este nào sau đây thủy phân trong môi trường axit cho ra phenol? A. Phenylaxetat. B. Metylbenzoat. C. Etylfomat. D. Metylaxetat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here