Đề khảo sát Hóa học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc

0
88

[Trích dẫn tài liệu] Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ: Ban đầu trong cốc chứa nước vôi trong. Sục rất từ từ COR2 Rvào cốc cho tới dư. Hỏi độ sáng của bóng đèn thay đổi như thế nào?

  1. Giảm dần đến tắt rồi lại sáng tăng dần. B. Tăng dần rồi giảm dần đến tắt. C. Tăng dần. D. Giảm dần đến tắt.

Từ etilen, có thể điều chế trực tiếp hợp chất nào sau đây? A. Anđehit axetic. B. Propan. C. Metan. D. Axit axetic.

Lên men 12,15 kg tinh bột với hiệu suất 70%, thu  được V lít rượu 40PoP. Giá trị của V gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 8,6. B. 21,6. C. 15,1. D. 30,8.

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (proton, nơtron, electron) là 48. X có số khối chênh lệch với số khối trung bình không quá 1 đơn vị. X là A. Si. B. Cl. C. S. D. P.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here