Đề thi thử THPTQG 2020 môn Địa lý lần 1 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

0
65

[Trích dẫn tài liệu]

Câu 41:  Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta là A. mang tính chất nhiệt đới gió mùa. B. mang tính chất nhiệt đới khô. C. mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. D. mang tính chất ôn hòa.

Câu 42: Giả sử một tàu biển đang ngoài khơi, có vị trí cách đường cơ sở 35 hải lí, vậy con tàu đó cách đường biên giới quốc gia trên biển theo đường chim bay là bao nhiêu? A. 22 224 m. B. 42 596 m. C. 64 820 m. D. 20 372 m.

Câu 43: Vùng biển được xem như bộ phận lãnh thổ trên đất liền là A. Nội thuỷ. B. Lãnh hải. C. Tiếp giáp lãnh hải. D. Đặc quyền kinh tế. Câu 44: Ba dải địa hình chạy cùng hướng Tây Bắc – Đông Nam ở Tây Bắc là A. Các sơn nguyên và cao nguyên, Hoàng Liên Sơn, Phan – xi – păng. B. Hoàng Liên Sơn, Phan – xi – păng, núi dọc biên giới Việt – Lào. C. Núi dọc biên giới Việt – Lào, Phan – xi – păng, các sơn nguyên và cao nguyên. D. Hoàng Liên Sơn, núi dọc biên giới Việt – Lào, các sơn nguyên và cao nguyên.

Câu 45: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, vùng tập trung diện tích đất mặn có quy mô lớn nhất ở nước ta là A. Duyên hải miền Trung. B. Đồng bằng sông Cửu Long. C. Đồng bằng sông Hồng. D. Đông Bắc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here