Đề khảo sát Địa lý 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc

0
102

[Trích dẫn tài liệu]

Câu 1: Ý nghĩa tự nhiên của vị trí địa lí nước ta là A. tạo thuận lợi cho nước ta giao lưu với các nước trên thế giới. B. tạo điều kiện hợp tác hữu nghị và cùng phát triển với các nước láng giềng. C. quy định đặc điểm thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. D. tạo điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 2:  0TDo nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở nửa cầu Bắc, nên A. có nền nhiệt độ cao. B. khí hậu có bốn mùa rõ rệt. C. chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển. D. có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá.

Câu 3: Thành tựu nào sau đây không thuộc lĩnh vực cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ? A. Vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được ưu tiên phát triển. B. Công cuộc xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả cao. C. Các trung tâm công nghiệp và dịch vụ lớn được hình thành. D. Các vùng kinh tế trọng điểm được hình thành.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here